Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση μελών - Διανομή νωπών ροδακίνων

Η οριστική ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού μας, το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 στις 11:30 π.μ., στο γραφείο μας στην πόλη της Σπάρτης. Παράλληλα θα διανεμηθεί στα παρευρισκόμενα μέλη ποσότητα ροδακίνων, τα οποία διανέμει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που υλοποιεί το πρόγραμμα. Τα θέματα, για τα οποία το σώμα της Γ.Σ. θα λάβει οριστικές αποφάσεις απαλλάσσοντας την Διοίκηση των ευθυνών της, είναι τα ακόλουθα: 1. Διοικητικός απολογισμός - Λογοδοσία Δ.Σ. και έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2016. 2. Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός ταμείου για το έτος 2016. 3. Προϋπολογισμός έτους 2017. 4. Ανάγνωση έκθεσης της Ε.Ε.. 5. Ενημέρωση για τη δράση του Σωματείου το τρέχον έτος. Προτάσεις μελών του Σωματείου - συζήτηση. Δελτίο τύπου Προς: Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 5 Ιουνίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 27

Δεν υπάρχουν σχόλια: